Visioner & mål

Pårørende

Politik omkring samarbejdet med pårørende. 

Formål:
Pårørende; familie og andre, nære personer, spiller ofte en betydningsfuld rolle i menneskers liv. Pårørende er de personer, som beboeren selv udpeger til at være informeret og inddraget. Det kan være pårørende set udfra en samlivs- eller slægtskabsmæssigt sammenhæng og venner, naboer m.fl.  De er en del af vores historie og identitet. Socialestyrelsens anbefalinger, underbygger Louisenlund Bosteds erfaringer med,at samarbejdet med pårørende har særlig betydning for den enkelte beboers rehabiliteringsporces.

Pårørendepolitikken skal medvirke til at styrke og udviklesamarbejdet, samt at pårørende oplever sig mødt med forståelse og støtte.Pårørendes erfaringer, viden og ressourcer inddrages, i det omfang beboeren giver samtykke til det.

Hvordan ser vi samarbejdet i praksis:

I samarbejdet er det den enkelte beboer ønsker og behov, der kommer i første række. Som voksen har man ret til at bestemme og tage ansvarfor eget liv. Det betyder, at man som udgangspunkt selv bestemmer, i hvilket omfang man ønsker at inddrage pårørende. For beboere med handicap eller anden sygdom,som vanskeliggør kommunikation, har pårørende og personalet et særligt og etiskansvar for at støtte beboeren i, at genvinde magten over eget liv; findestyrken til at handle og at få handlemuligheder og kompetencer, som kan skabepositiv forandring.

Personalet er underlagt tavshedspligt, hvilket kan have betydningfor, i hvilket omfang pårørende bliver inddraget. Hvis beboeren har fravalgtinddragelse af en enkelt eller flere pårørende, vil personalet ikke kunnevideregive personfølsomme oplysninger til dem.

Pårørende er ofte følelsesmæssigt og praktisk involveret i beboerens liv og kan i kortere eller længere perioder føle et stærkt pres i forhold til deres rolle. Det har derfor stor betydning, at der løbende er mulighed for en forventningsafstemning i samarbejdet med beboeren, og de pårørende, så serviceniveauet, og hvad der kan forventes tydeliggøres.

I forventnings afstemningen kan følgende emner inddrages:

 

Kontakt os

Vores bosted består af et usædvanligt stærkt medarbejderteam, der vægter tillid, innovativ tænkning og faglig stolthed højt sammen med masser af hjertevarme.
Kontakt os