Visioner og mål

Vi vil være blandt Danmarks bedste socialpsykiatriske bosteder

Vi vil være blandt Danmarks bedste socialpsykiatriske bosteder

Vi arbejder hen imod vores vision ud fra følgende værdier:

Tillid: Vi har tillid til at vi samarbejder på en åben og respektfuld måde
Fagligt stolte: Vi er fagligt stolte, det ses ved vi er lyttende, refleksive og seende i vores daglige arbejde
Håb:
Vi skaber fælles håb for forandringer
Innovativ:
Vi tør udviklingen, at designe vores fremtid, at være kreative og nysgerrige på omverden

Målsætning

Vi har fokus på at støtte beboeren i:
  • At fremme beboernes erkendelse af egen sygdom og forbedre symtomhåndtering
  • At fremme beboerens identitetsfølelse og bevidsthed om egne ressourcer og udviklingspotentialer
  • At støtte beboeren i at mestre almene dagligdags udfordringer
  • At fremme beboerens evne til at opbygge, bevare og fastholde sociale relationer
  • At beboeren kan begå sig i nærmiljøet såvel som samfundet generelt
  • At fremme beboerens mulighed for uddannelse, job, fritidsinteresser og hobbies
  • At beboeren opnår høj indflydelse og tager ejerskab for egen livssituation