Visioner & mål

Great Place To Work

At Lousenlund sikrer en stabil, aktiv, faglige kompetent medarbejdergruppe.

Vi har lavet en endnu en treårig kontrakt med Great Place To Work. Vi vil fortsat have stort fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Det er vigtigt at alle medarbejdere trives, og vi kan være stolte af vores arbejdsplads.

I 2017 blev vi nr. 20, i 2018 nr 7 i Great Place To Work.

Vi er Great Place To Work certificeret

Projektforløbet Great Place To Work der målrettet fokuserer på at videreudvikle arbejdsplads kulturen samt øge graden af tillid, stolthed og fællesskab på arbejdspladsen.
Formålet med forløbet er derfor dels, at måle medarbejdernes oplevelse af arbejdspladsen, som udgangspunkt for udvikling af arbejdskulturen og dels at få indblik i egen praksis.

Kulturprofilen

Kulturprofilen er et udviklingsværktøj til at beskrive vores organisation – og lederpraksis inden for ni områder, som er afgørende for at opbygge tillid, stolthed og fællesskab.
Kulturprofilen udfyldes af ledelse og medarbejderrepræsentanter i eks. SU.
Kulturprofilen giver således indblik i egen praksis inden for de ni områder.
Den bidrager til at resultaterne af Trust Index – kulturmålingen i perspektiv og hjælper ledelsen til at målrette arbejdet med at udvikle arbejdspladskulturen.
De udarbejdede kulturprofiler evalueres af Great Place To Work og kan benchmarkes mod andre arbejdspladser.

Kontakt os

Vores bosted består af et usædvanligt stærkt medarbejderteam, der vægter tillid, innovativ tænkning og faglig stolthed højt sammen med masser af hjertevarme.
Kontakt os