VI TILBYDER

Metoder & tilgang

Louisenlund skal forebygge magtanvendelser, overgreb, respektere og sikre beboernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger, om dem selv samt hverdagen på Louisenlund.
Louisenlund støtter beboerne i at tage ansvar for egen udvikling, fysisk og mentale sundhed.

Kerneopgaver

Hvad er Louisenlund sat i verden for:

Målsætning‍

Vi har fokus på at støtte beboeren i:

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten på Louisenlund at der er klare mål med indsatsen, og at Louisenlunds metoder medvirker til at  støtte beboeren i at mestre eget liv. 

Sikre udvikling for den enkelte beboer ud fra deres ønsker, muligheder og individuelle handleplan.

Det er derfor væsentligt at Louisenlund kan redegøre for dets målgruppe og metoder

Vi arbejder ud fra den anerkendende og relationsskabende tilgang.


Den anerkendende tilgang

Den anerkende tilgang handler om at se på det der virker, og lade det være inspiration til endnu bedre løsninger. 

Tilgangen bygger blandt andet på følgende grundantagelser:

Den relationsskabende tilgang

Det baseres på udvikling af de gode relationer beboerne og medarbejderne i mellem. Der udvikles relationer, omsorg, tillid, der tales om redskaber, der kan styrke selvværd og selvtillid. For at styrke denne metode tilbydes der et særligt relationsskabende tilbud med individuelle støtte og et fast kontaktteam

Metoder

De fire metoder ligger vægt på at ændre uhensigtsmæssig følelser og adfærd der hæmmer beboerens livsudfoldelse.


Kognitiv terapi:

Den narrative

Narrativ betyder fortælling, det narrative  perspektiv indebærer en forståelse af, at livet får mening gennem fortællinger og udgør et af livets grundvilkår.


NADA:

Behandler og lindrer symptomer fx:

Metodens redskaber

Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er beboernes individuelle § 141 handleplaner, hvor delmålene i samarbejde med den enkelte beboer, udarbejdes, prioriteres og indarbejdes kontinuerligt i hverdagen.

Den pædagogiske reference er Recovery og orienteret rehabilitering:

ADL- træning

Står for almindelig daglig livsførelse eller for aktiviteter i dagliglivet og dækker over de praktiske færdigheder, der er nødvendige for at klare hverdagsaktiviteter såsom døgnrytme, aktivitetstilbud/job, struktur, krop og bevægelse, ernæring, opretholde de sociale færdigheder, personlige pleje, praktiske gøremål i hjemmet.


Metodens systematik:


Kontakt os

Vores bosted består af et usædvanligt stærkt medarbejderteam, der vægter tillid, innovativ tænkning og faglig stolthed højt sammen med masser af hjertevarme.
Kontakt os