Om os

Hvem er vi

Louisenlund er et privat bosted i henhold til §107 og §108 i Serviceloven med status som en selvejende institution.

For at få ophold på Louisenlund, skal man visiteres af sin sagsbehandler i ens bopælskommune.

Louisenlund er en socialøkonomisk virksomhed og non profit organisation.

Tilsynsmyndigheden: Socialtilsyn Syd.

Nyeste tilsynsrapport kan altid findes på Styrelsen for Patientsikkerhed hjemmeside via dette link:

https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter

Overordnet er Louisenlund ledet af en bestyrelse på 6 personer.

Formand: Jan Johansen
Næstformand: Tine Lørup Noto
Bestyrelsesmedlem: Susanne Bastrup Larsen
Bestyrelsesmedlem: Stig Vorstrup
Bestyrelsesmedlem: Jess Aagaard
Pårørenderepræsentant: Rie Borup
Medarbejder repræsentant: Camilla Frank

Den daglige ledelse varetages af direktør Tina Møller Kroun og vicedirektør Jessie Hald

Kontakt os

Vores bosted består af et usædvanligt stærkt medarbejderteam, der vægter tillid, innovativ tænkning og faglig stolthed højt sammen med masser af hjertevarme.
Kontakt os