Om os

Historien bag Louisenlund

Ejendommen Louisenlund på Klintevej i Kerteminde blev opført i årerne 1905 til 1907, hvor den blev indrettet til rekreations- og hvilehjem for lungesyge patienter.

På den modsatte side af landevejen ud mod Kerteminde Bugt, blev patienterne således anbragt i overdækkede verandaer ved vandkanten i den friske havluft. Med årene udviklede disse verandaer sig til strandpavillonen og blev senere til Hotel Pax.

Sommerpensionat

På et tidspunkt blev Louisenlund indrettet som sommerpensionat for det bedre borgerskab i Odense under navnet ”Sprekkelsens” Pensionat.


Fra Pensionat til Bosted

I 1950’erne blev ejendommen overtaget af Louisenlund Boligselskab, som var ejet af fire af byens virksomheder, Kolds Savværk, Tårup Maskinfabrik, Poul Andersens Maskinfabrik og Kerteminde Jernstøberi. Boligselskabet indrettede den som pensionat for medarbejdere.

I 1963 forpagtede selskabet ejendommen ud til Kathe Andersen fra Odense, der indrettede et privat plejehjem i ejendommen med navnet Louisenlund.

I 1967 overtog Bente og Svend Lørup driften, som i 1981 ændredes fra privat lederdrevet, til en selvejet institution. Den indsatte bestyrelse fortsatte driften i den lejede ejendom.

Den selvejende institutions bestyrelse købte i 1983 plejehjemmet Louisenlund af Boligselskabet Louisenlund A/S Kerteminde.

I 2005 ophørte vores driftsoverenskomst med Odense Kommune, hvorved vi blev et selvejet socialpsykiatrisk bosted.

I 2009 gennemgik Louisenlund en gennemgribende renovering og udvidede fra 12 til 24 pladser. Vi fik større opholdsrum og bedre faciliteter for beboere og medarbejdere.

Bostedet ligger smukt ved skov og strand, i gåafstand til Kerteminde by. Kerteminde er en lille hyggelig havneby, som man hurtigt bliver tryg ved at færdes i. Der er en lille biograf drevet af frivillige, caféer, små hyggelige forretninger og gode indkøbsmuligheder.

Louisenlund Bosted er en socialpsykiatrisk selvejende non profit institution efter servicelovens §107 midlertidigt og § 108 længerevarende ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

1. Til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2. Til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte

§108 ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Kontakt os

Vores bosted består af et usædvanligt stærkt medarbejderteam, der vægter tillid, innovativ tænkning og faglig stolthed højt sammen med masser af hjertevarme.
Kontakt os