Visioner & mål

Ledelsens strategier

Vi vil være blandt Danmarks bedste socialpsykiatriske bosteder.
Vi arbejder hen imod vores vision ud fra følgende værdier:

Værdier


Tillid: vi har tillid til at vi samarbejder på en åben og respektfuld måde
Fagligt stolte: Ved at vi er tværfaglig sammensat og bevidste om vores monofaglighed og tværfaglighed
Håb: Vi skaber fælles håb for forandringer.
Innovativ: vi tør udviklingen at designe vores fremtid, at være
kreative og nysgerrige på omverden.


Målsætning

Vi har fokus på at støtte beboeren i:


Medarbejderne er med til at udarbejde metoder og tilgange i samarbejde med ledelsen. Vi har bygget en struktur op med dagligt rum for sparring x 4 dagligt, hvor vi har en fast struktur og skiftes til at være mødeleder. Det er vigtigt også at give plads til at ” snakke af” og grine sammen.

Vi skaber tillid ved åben kommunikation, hvor der er tillid til at alle gør deres bedste, ikke en fejlfinder kultur. Vi bakker hinanden op og er loyale omkring beslutninger, pædagogiske tiltag og vi tør undre os sammen. Vi har fået skabt en arbejdskultur, hvor vi har et bevidst fokus på processen.

Vi er fagligt stolte ved at vi er tværfaglig sammensat og bevidste om vores monofaglighed og tværfaglighed. Hvilket kvalificerer os til et højt niveau af faglige kompetencer: psykoedukation, ADL-træning, Sanseintegration, kognitive behandlingsmetoder, hvor rammen er den rehabiliterende og anerkende tilgang mm. Vi bestræber os på at holde en høj etisk standard, hvor vi taler ordentlig med og til hinanden.

Vi reflekterer sammen ud fra praksis, viden og teori. Vi er undersøgende og i konstant læring. Vi bliver stolte når vi bliver kontaktet af kommuner fra hele landet, da de ud fra vidensdeling og hjemmeside anerkender os for vores kvalitet i arbejdet. Vi hører ofte fra samarbejdspartnere og besøgende, at vi har hjertevarme og en særlig atmosfære.

Vi fejrer vores succeser ved at italesætte dem, anerkende hinandens arbejde, juble sammen, forkælelse med god forplejning på f.eks.et møde. Det inspirerer og giver energi, i et arbejdsfelt hvor vi skal have øje for og dele de små succeser i hverdagen.

Vi bærer på håb om forandring og udvikling i samspil med kollegaer. Vi er meget optaget af brugen af den narrative fortælling og den værdi og forståelse det giver. vi bringer metoden og tilgangen ind i vores daglige arbejde, for at støtte beboerne i at nå deres mål.

Vi tør tænke innovativt og arbejder bevidst med en kultur hvor omverden og samfundet er i konstant forandring. Vi er åbne for nye ideer, der er ikke så langt fra tanke til handling med respekt for rammerne.

Vi arbejder med en nysgerrighed og åbenhed for de metoder der virker. Vi arbejder med Lean tavle, hvor store som små nye ideer eller udfordringer bliver effektiviseret.

Kontakt os

Vores bosted består af et usædvanligt stærkt medarbejderteam, der vægter tillid, innovativ tænkning og faglig stolthed højt sammen med masser af hjertevarme.
Kontakt os