VI TILBYDER

Idrætscertificering

Idrætscertificering er vores nyeste tiltag, vi blev certificeret september 2018, og er kommet rigtig godt i gang. Vi er blevet klogere på, hvor lang tid det tager at få integreret nyt i en kultur. Forandringsprocesser tager tid, og bør ikke forceres. Det er individuelt for hver enkelt medarbejder at arbejde med forandringer.

Ambitionen er at personalet på Louisenlund bevidstgøres om idrættens og sundhedens betydning for den psykisk syges sundhed og trivsel. Vi har gennemgået en basisuddannelse som varetages af kvalificerede og uddannede instruktører fra dai, på bostedet. Vi er det første bosted på Fyn og hele region Syddanmark der er blevet idrætscertificeret.


Nye forskningstal viser, at ved kontinuerlig fysisk aktivitet, kan dødeligheden mindskes eller helt undgås. Vi ved også, at specielt borgere med psykiske lidelser ofte lever et ensomt liv og med ensomheden følger både fysisk inaktivitet, usund levevis og ingen eller kun få relationer til livet uden for matriklen.


Ordningen betyder ikke, at Louisenlund i sin grundlæggende struktur skal laves om, men nærmere kvalitetsudvikle på eksisterende arbejdsgange samt kulturen i de daglige tilbud. Bostedet sender et klart signal til omverdenen, til pårørende, til medarbejdere, til politikere, til køber-kommuner, til Det Sociale Tilsyn om, at her er fysisk aktivitet og idræt i fokus.


I praksis betyder det at man er et bosted, hvor hverdagsmotion, struktureret fysisk aktivitet og tilknytningen til den frivillige i dræt i lokalområdet tages seriøst.


Her tages et opgør med usund levevis og man siger ja tak til en sundere levestil samt en ny tilgang til lokalområdet igennem idræt og bevægelse, man inddrager idrætskulturen som et centralt element i hverdagspædagogikken. Her udvikles relevante idrætstilbud og bostedets personale er efteruddannet i denne tilgang, hvor de tilegner sig indsigt i , forståelse for og redskaber til at anvende idræt, fysisk aktivitet og bevægelse i den daglige pædagogiske praksis.


Vi har fokus på beboernes ressourcer og støtter den enkelte i nye mål, som kan støtte vedkommende i at komme nærmere arbejdsmarkedet eller et liv uden for bostedet, gennem fællesskab og foreningsliv. Man er opmærksom på at skabe stærk sammenhæng og virksomme overgange i rejsen fra psykiatrisk patient, institutionsophold til aktiv samfundsborger.


Idrætten kan skabe fysisk træthed, struktur i hverdagen, men også nye positive relationer til både medbeboere, foreninger i lokalområdet og medarbejdere. Så både beboere og medarbejdere genopdager glæden ved bevægelse og får et fælles tredje at være sammen om.

Hvorfor fysisk aktivitet i arbejdet med mennesker ramt af sindslidelser

Sindslidelser forbindes til det at være ramt i psyken- bekymringer og følelser, det er naturligt at vi fokuserer mere på de psykosociale aspekter. Mennesker der er ramt af en sindslidelse, er beskæftiget med det der foregår i psyken, hvorfor de er i større risiko for at miste forbindelsen til deres krop. Når man er i regelmæssigt fysisk aktiv, forbedrer man også sit mentale helbred. Det kan f.eks være bedre humør, forbedret søvn, mere energi, evne til at håndtere stressede situationer, større livsglæde og bedre selvtillid. Fysisk aktivitet giver også mulighed for at have gode sociale relationer.

Hvad er pædagogisk idræt‍

Ved sindslidende er det ofte problemmættede fortællinger der kommer til at bestemme hvordan man ser sig selv om omverden. Det er medarbejderens opgave at forsøge at åbne op for at nuancere identitetskonklusionen til en succes. Idrætten har nok sine egne værdier, men formål og refleksion er vigtig, man skal kunne pejle sig ind på beboernes behov og ideer og tage udgangspunkt der. Idrætsaktiviteten ses dynamisk og reguleres efter den enkeltes formåen.

Pædagogisk idræt er den fagprofessionelle vigtigste opgave er at være i stand til at kunne øge den indre motivation og igangsætte aktivitet. Vi anvender en bevidst idræts pædagogisk tilgang med elementer fra idræt, leg og bevægelse.

Hvilke idrætsaktiviteter tilbyder vi i hverdagen

For at sikre implementering og struktur, har vi lavet et ugeskema med faste idræt og bevægelse på skemaet. Personalet er ansvarligt for at aktiviteten. Eksempel på aktiviteter kan være daglig gåtur, dans og bevægelse, kropsterapi, floorball, bordtennis, gå-fodbold, volley, løbetur, vinterbadning, svømning. Vi er hele tiden i dialog med beboerne og nye tiltag og ideer.

Kontakt os

Vores bosted består af et usædvanligt stærkt medarbejderteam, der vægter tillid, innovativ tænkning og faglig stolthed højt sammen med masser af hjertevarme.
Kontakt os