Visioner og Mål

Visioner

Vi vil være blandt Danmarks bedste socialpsykiatriske bosted.

 

Vi arbejder hen i mod vores vision ud fra følgende værdier:

Værdier:

 • Tillid: vi har tilid til at vi samarbejder på en åben og respektfuld måde
 • Fagligt stolte: Vi er fagligt stolte, det ses ved vi er lyttende, refleksive og seende i vores daglige arbejde
 • Håb: Vi skaber fælles håb for forandringer
 • Innovativ: Vi tør udviklingen, at designe vores fremtid, at være kreative og nysgerrige på omverden

 

 

 

 

Målsætning

Vi har fokus på at støtte beboeren i:

 • At fremme beboerens selverkendelse af egen sygdom og forbedre symtomhåndtering
 • At fremme beboerens identitetsfølelse og bevidsthed om egne ressourcer og udviklingspotentialer
 • At støtte beboeren i at mestre almene dagligdags udfordringer
 • At fremme beboerens evne til at opbygge, bevare og fastholde sociale relationer
 • At beboeren kan begå sig i nærmiljøet så vel som samfundet generelt
 • At fremme beboerens mulighed for uddannelse, job, fritidsinteresser og hobbies
 • At beboeren opnår høj indflydelse og tager ejerskab for egen livssituation