Udslusningsbolig

Udslusning:

 

Når en beboer efter kortere eller længere ophold, er klar til at arbejde imod anden boligform/udslusning. Er det Louisenlund personales opgave at være støttepersoner for den enkelte beboer.

Vi arbejder med individuelle forløb, hvor målet er i samarbejde med beboeren at forberede et liv i en anden boligform.

Vurdering af parathed til at flytte i udslusningsbolig:

  • Mestring af egen sindslidelse
  • Selvstændighed
  • Ansvarsfølelse for eget liv
  • I gang med beskæftigelse/ aktivitet
  • God døgnrytme
  • Relationer (familie, venner, hjemmevejleder, andre pårørende)
  • Adl træning
  • Økonomisk forståelse –  hjælp dertil