Tilgange

Tilgange:

Vi arbejder ud fra den anerkendende og relationsskabende tilgang.
 
Den anerkendende tilgang:

Den anerkendende tilgang handler om at se på det der virker, og lade det være inspiration til endnu bedre løsninger. Tilgangen bygger blandt andet på følgende grundantagelser:
 

  • At konstruktiv opmærksom øger vores selvværd og giver os mere mod på nye udfordringer.
  • At vi bliver mest inspireret til at tænke og handle anderledes, når vi forfølger tanker om en fremtid, vi ønsker os.
  • At vi ofte kan lære mere af vores succeser end af vores fejltagelser.
  • En særlig måde at stille spørgsmål på kendetegner anerkendende kommunikation.

 
Den relationsskabende tilgang:

Det baseres på udvikling af de gode relationer beboerne og medarbejderne i mellem. Der udvikles tætte relationer, omsorg, tillid, og der tales om redskaber, der kan styrke selvværd og selvtillid.
For at styrke denne metode tilbydes der et særligt relationsskabende tilbud med individuelle støtte og en fast kontaktperson.

 

Alle beboere på Louisenlund er tilknyttet et teams af tværfaglige sammensatte medarbejdere, som er behjælpelig med f.eks. kontakten med ens sagsbehandler og økonomi, ellers er det hele teamet man er tilknyttet.

Medarbejderne støtter, hjælper og vejleder beboerne i dagligdagen.