Rehabilitering

Definition rehabilitering:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en beboer, pårørende og personale.
Formålet er at beboeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv.

Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og videns- baseret indsats.

 

Formål for den enkelte beboer:

Bevare eller fremme livskvalitet ud fra den enkeltes værdier.
 

Genvinde og udvikle funktionsniveau eller opnå højst mulig funktionsevne. Forebygge tilbagefald, senfølger eller yderligere reducering af funktionsevnen. Kunne leve med varige funktionsnedsættelser eller kronisk sygdom og fremme sundhed ved at kunne mestre sin livssituation.
 

Opnå ligestilling i forhold til øvrige borgere med hensyn til personlig frihed i hverdagslivet og deltagelse i samfundslivet.


Omfanget af indsatsen for at opfylde dette formål vil være afhængigt af den enkeltes personlige værdier og ressourcer samt samfundets vilje til at imødekomme borgerens behov.

Det drejer sig om, at borgeren kan øge eller genvinde kontrollen og rådigheden over eget liv. At kunne skabe sig et godt liv fra egne oplevede behov og ressourcer.

Indsatserne kan f.eks. målrettes genvindelse af funktionsniveau.