Om os

Louisenlund Bosted er et privat bosted etableret som en selvejende institution.

Bostedet er godkendt til at modtage 24 beboere i henhold til Servicelovens §107 og §108.

 

Tilsynsmyndigheden varetages af Socialtilsyn Syd.

Målgruppe: Louisenlund Bosted har plads til 24 beboere i alderen 18 år og opefter.
Beboerne har en psykisk lidelse evt. med dobbeltdiagnose.

 

Følgende eksempler på psykiske lidelser:

  • Skizofreni, skizotypisk sindslidelse,paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser og skizoaffektive psykoser.
  • Affektive sindslidelser, herunder bipolar, manisk/depressiv enkeltepisode.
  • Angst og stress relaterede tilstande , OCD og ADHD.
  • Personlighedsforstyrrelser herunder Borderline.
  • Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer.