Metoder

Metoder:
 
Den kognitive:

 • Social færdighedstræning
 • Psykoedukation
 • Kognitiv terapi
 • Kognitiv træning

De fire metoder ligger vægt på tænkningen og i samspil med omgivelserne.
 
Den narrative:
Narrativ betyder fortælling, det narrative  perspektiv indebærer en forståelse af, at livet får mening gennem fortællinger og udgør et af livets grundvilkår.

 

Massage og kropsterapi:

Formål:

 • Dæmpe det sympatiske nervesystem og få det para-sympatiske nervesystem i spil
 • Reducerer tankemylder 
 • Åndedræt
 • Arbejder med muskler, bindevæv, lymfe drænage
 • Skabe flow og helhed i kroppen

 
NADA:
Nada er et system der hjælper dig mere i balance.Det er en behandlingsform der afbalancerer og styrker kroppens funktioner og genskaber indre ro og fokus hos dig.

Nada kan bla. bruge til:

 • Psykisk og fysisk uro
 • Angst og depression
 • Stress og søvnproblemer
 • Tankemylder og panikanfald
 • Misbrug og abstinenser
 • Koncentrationsbesvær
 • ADHD,OCD og PTSD
 • Humørsvingninger


Sanseintegration:
Nyt projekt- at etablere et sanserum hvor det kan indeholde fodbad, mindfullnes og musik, duftlys, slappe af på madrasser
For at forebygge angst og give indre ro og mindske tankemylder
 
Metodes redskaber:

Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er beboernes individuelle § 141 handleplaner, hvor små konkrete delmål i samarbejde med den enkelte beboer, bliver indarbejdet kontinuerligt i hverdagen.
 
Den pædagogiske reference er Recovery orienteret rehabilitering:

 • Selvbestemmelse – at kunne træffe afgørelse i eget liv er en fundamental menneskeret.
 • Personorientering – intet menneske kan reduceres til en diagnose
 • Personinvolvering – menneskets erfaringer og præferencer skal inddrages
 • Potentiale for udvikling – håbet om at alle har mulighed for at vokse og gro.

 
ADL- træning

Står for almindelig daglig livsførelse eller aktiviteter i dagliglivet. Dækker over de praktiske færdigheder, der er nødvendige for at klare hverdagsaktiviteter såsom:

personlig skole, job, aktiviteter, fritidsaktiviteter, hygiejne, madlavning, rengøring, egen læge, andre sundhedsfaglige samarbejdspartner, pårørende mm.
 
 
Metodens systematik:

 • Ugeplaner 
 • Løbende støttende samtaler for opfølgning, planlægnign og status med kontaktperson
 • Aktiviteter og job
 • Faglige tilbud
 • Psykoedukation
 • Psykiatrisk tilsyn 
 • Hver 6. uge opfølgninger på handleplaner
 • Sags supervision
 • Personalemøder
 • Teammøder
 • Statusmøder i samarbejde med sagsbehandler og andre intressenter