Hvem er vi

GENERELT
Louisenlund er et privat bosted i henhold til §107 og §108 i Serviceloven med status som en selvejende institution.

For at få ophold på Louisenlund, skal man visiteres af sin sagsbehandler i din bopælskommune.

Louisenlund er en non profit organisation.

Tilsynsmyndigheden: Socialtilsyn Syd

LEDELSE:
Overordnet er Louisenlund ledet af en bestyrelse på 5 personer.

Formand: Susanne Bastrup Larsen

Næstformand: Tine Lørup Noto
Bestyrelsesmedlem: Terje Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Stig Vorstrup

Pårørenderepræsentant: Peter Medici
Medarbejderrepræsentant: Lars Hansen

 Den daglige ledelse varetages af forstander Tina Møller Kroun og souschef Jessie Hald

Arbejdsmiljø: Thanusha 

Konsulent på Bosted: Karina   

Louisenlunds hjemmeside: Tina, Jessie og Sandie

Teamleder: Johnny, Karina

Medicinansvarlig: Teamlederne og Mette

Vagtplan: Jessie

NADA: Rene, Mette, Akim, Susanne M, Anne-Mette, Morten, Mai-Britt

LEAN: Anette

Krop og bevægelse: Pia - massage, samtale og dans

 


 

PERSONALE på Louisenlund

Tina Møller Kroun - Forstander

Jessie Hald - Souschef

Sandie - Økonomi

 


 

Team Kysten:
Karina - Teamleder/pædagog
Thanusha - Ergoterapeut (barsel)
Anja - Pædagog
Tine - Pædagog

Lars - Pædagogmedhjælper

Sarah - ergoterapeut

Tina - Ergo/pæd

 

 

 

 

Team Holmen:
Johnny - Teamleder/pædagog
Annette - SSA
Mette - SSA
Rikke - Pædagogmedhjælper
Mai-Britt - SSA
Niels - Pædagog

 

 

Team Klinten:
Karina - Teamleder/Pædagog
Susanne M - Pædagog
Rene - Pædagog

Morten - pædagogmedhjælper

Camilla - socialrådgiver

Tina - Ergo/pæd


 

 

Nattevagt: 
Akim - SSH
Anne Mette - Pædagogmedhjælper

 

Pia - Krop og bevægelse

Jens - pædagogmedhjælper
 - Pedel
Anette - Service

Nick Bo Bünger - Psykiater
Lars Hugo Sørensen - Supervisor 

Samarbejds-udvalg
Repræsentanter:


Tina - Ledelse

Jessie - Ledelse

Thanusha - AMR
Mette - Holmen

Lars - Kysten

Thanusha - Kysten

Beboerråd/Husmøde hver fredag kl. 11.00
Alle er velkomne.