Koncept

Louisenlund har fokus på beboernes ressourcer og støtter den enkelte i nye mål, som kan støtte vedkommende i at komme nærmere arbejdsmarkedet eller et liv uden for bostedet, gennem fællesskab og foreningsliv. Vi er meget opmærksom på at skabe stærk sammenhæng og virksomme overgange i rejsen fra psykiatrisk patient, bosted til aktiv samfundsborger.

 

Erfaringen viser at idrætten kan skabe fysisk træthed, struktur i hverdagen, men også nye positive relationer til både medbeboere, foreninger i lokalområdet og medarbejdere. Så både beboere og ansatte genopdager glæden ved bevægelse og får et fælles tredje at være sammen om.

 

Et idrætscertificeret bosted:

Louisenlund sender et klart signal til omverden, til pårørende, til medarbejdere, politkkkere, tilkøber-kommuner, til Det Sociale Tilsyn om, at her er fysisk aktivitet i fokus.

Et bosted, hvor hverdags motion, struktureret fysisk aktivitet og tilknytningen til den frivillige idræt tages seriøst.

Louisenlund bosted har fokus på den livsstilændring, hvor sunde valg i hverdagen er udgangspunktet for den bærende kultur og det pædagogiske arbejde.

Det faglige fokus er, beboerne i deres recoveryproces øger selvstændigheden gennem b.la. bedre helbred, stærkere sociale netværk og tættere kontakt til det omgivende samfund.

 

I praksis betyder det at vi er et bosted, hvor hverdagsmotion, struktureret fysisk aktivitet og tilknytningen til den frivillige idræt i lokalsamfundet tages seriøst. Her tages et opgør med den usunde levevis og man siger ja tak til en sundere lissstil samt en ny tilgang til lokalområdet gennem idræt og bevægelse,man inddrager idrætskulturen som et cenrtalt element i hverdagspædagogikken.

 

Efterudannelse:

Louisenlunds personale er efteruddannede i denne tilgang, hvor de har tilegenet sigt indsigt i, forståelse for og redskaber til at anvende idræt, fysisk aktivitet og bevægelse i den daglige pædagogiske praksis.

Louisenlund abejder for at fremkalde og styrke de positive synergieffekter, som et tættere samarbejde med civilsamfundet, den frivillige idræt i foreneinger kan tilføre stedet og stedets bebeore.